Skip available courses

Available courses

Doelgroep

Dit lesplan is bedoeld voor het opleiden van projectmanagers en projectondersteuners van R&A die zich in de dagelijkse praktijk bezig houden met landinrichtingsprojecten en hierbij de PrincipalToolbox (PTB) als administratie tool (gaan) gebruiken.

 

Leerdoel (eindtermen)

Het zelfstandig kunnen werken met de PTB. De cursist is na afloop in staat is om:

a)     een project in te richten: planitems opvoeren / planning maken / project voorzien van de juiste kenmerken.

b)     budgets te opvoeren: conform de offerte opvoeren van budget in geld en uren / controle van de invoer.

c)     Resourcemanagement uit te voeren: aanvragen van benodigde resources en beheren van deze aanvragen.

d)     maandelijks de gereedmelding te verzorgen: beoordelen stand van zaken project (o.a. door standaard rapportages) / gereedmelding / facturatie

e)     ieder kwartaal te rapporteren aan de klant: vanuit PTB genereren van benodigde rapportage

f)      ordentelijk het project af te sluiten: na afloop van een project de eindevaluatie te verzorgen / PTB op orde brengen zodat het project later gearchiveerd kan worden.

g)     redzaam te zijn in het gebruik: de cursist kan handleiding en Quick Reference Cards vinden en wendt zich bij vragen tot collegae in zijn district dan wel de key user aldaar.

h)     Gebruik van PTB voor issues en risicomanagement